Algemene voorwaarden

dentificatie van de eigenaar van de website :
Slots Décoration / Slots Philip SA
Ijzeren Bareel 20a I 8587 Spiere-Helkijn I België
BTW BE 0455 407 575
Tel: +32 (0)56 46 11 70
Fax: +32 (0)56 46 11 75
Email: contact@slotsdeco.com
Onze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele aankoopvoorwaarden van de koper.

I – PRIJZEN

De prijzen vermeld op de website zijn inclusief 21% BTW en inclusief wettelijke recyclagebijdragen. De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten worden altijd aan u ter bevestiging getoond, alvorens u tot de bestelling overgaat.
Slots Décoration kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Indien een prijs foutief op de website van Slots Décoration is vermeld en dit door Slots Décoration aan de klant wordt meegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren. Alle geafficheerde prijzen zijn in EURO en alle bestellingen, ongeacht hun aard, zijn te betalen in euro.
Indien de contractant zich niet in het land van verzending bevindt, draagt hij zelf eventuele invoerrechten. Er worden steeds portkosten aangerekend.

II – GARANTIE

Slots Décoration geeft dezelfde garantie als de producenten van elk item. Bij een garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs te worden overlegd. Garantieclaims worden op afspraak afgehandeld. De beslissing of een artikel al dan niet onder garantie valt, ligt steeds bij de fabrikant of de leverancier van dit artikel.
Het artikel wordt dus door ons naar de fabrikant of leverancier gestuurd, deze zal bepalen of de garantie geaccepteerd wordt en ons ook meedelen waarom die beslissing genomen is. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor deze beslissing.
Slots Décoration garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan de bestaande overheidsvoorschriften.

III – PRIVACY BELEID

Slots Décoration hecht belang aan uw privacy. Persoonlijke informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer of om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.
De gebruiker kan zich kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct
marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Slots Décoration, Ijzeren Bareel 20a, 8587 Spiere-Helkijn, België,
contact@slotsdeco.com.
Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Slots Décoration, Ijzeren Bareel 20a, 8587 Spiere-Helkijn, België, webshop@slotsdeco.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.
Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.